Fáze vody / Phase of water, 2023  

Nejhlubší tep, projekt Adaptace / Deepest heartbeat, project Adaptation, 2017

Uvnitř, projekt Metamorfózy / Inside, project Metamorphosis, 2016  

Početí, projekt Mikrokosmos / Conception, project Microcosmos, 2013