hanakova.com@gmail.com  /  +420 724 115 024  / www.hanakova.com / Instagram - hanakovaphoto

narozena / born  - 28. 10. 1966, Brno, CZ

Autorka se zaměřuje na živou a výtvarnou fotografii.                                                                                                                                        Tvoření je její vášní, zachycuje hloubku ženství ve všech jejích podobách.                                                                                                        Věří, že hloubku ženství je důležité ukazovat. Je inspirací pro ženy, aby žily svou ženskost a měly odvahu ji projevovat.

The artist focuses on life and art photography.                                                                                                                                                  Creating is her passion; she captures the depth of feminity in all its aspects. She believes the depth of feminity                          needs to be shown. It is inspiration for women to live their feminity and to dare to express it.

Vzdělání / Education

2003    Filmová akademie múzických umění ( FAMU ), Praha /  School of Film, Photography and Television, Prague

2001    Stáž / Internship,   Middlesex University, School of Art, Design and Performing Arts, London

1986    Střední umělecko-průmyslová škola, Brno /  Secondary school of applied arts, Brno

 

Samostatné výstavy / Solo exhibitions

2018   Malá retrospektiva, Q galerie, Uherský Brod / Small Retrospective, Q gallery, Uherský Brod                                 

2018   Dita tančí, Galerie Klatovy Klenová / Dita dances, Gallery Klatovy Klenová                                                                                                        http://www.gkk.cz/cs/vystavy/aktualni/zdenka-hanakova--dita-tanci-/

2017   Adaptace, Galerie Natura, Průhonice  ( s Lenkou Stejskalovou a Klárou Bémovou )                                                                                        Adaptation, Gallery Natura, Průhonice castle ( with Klára Bémová and Lenka Stejskalová )

2016   Metamorfózy, Galerie Natura, Průhonice  ( s L. Stejskalovou a K. Bémovou )                                                                                                    Metamorphosis, Gallery Natura, Průhonice castle ( with K. Bémová and L.Stejskalová )                

2013   Mikrokosmos, Galerie Gambit, Praha  ( s L. Stejskalovou a K. Bémovou )                                                                                                          Microcosmos, Gallery Gambit, Prague ( with K. Bémová and L. Stejskalová ) 

2012   Za vším hledej ženu, Městská knihovna Kuřim / In all look for the woman, Public librery Kuřim

2011   Madona, Galerie Knihkupectví Řehoře Samsy, Praha / Madonna, Bookshop Řehoř Samsa gallery, Prague

2006   Dita a EZE, Galerie Divadla Husa na provázku, Brno / Dita a EZE, Theatre Husa na Provázku gallery, Brno                                                                                                                                                                                                                                                                              2002   Inspirace, Galerie knihkupectví Academia, Brno / Inspiration, Bookshop Academia gallery, Brno

1999   V pondělí na Jáchyma, Galerie Citadela, Praha / On Monday the Jachym, Gallery Citadela, Prague

1999   Edith, Galerie v Sadové, Beroun / Edith, Sadova gallery, Beroun 

 

Společné výstavy / Group exhibitions

2018   FOTO 4+4, Dobřichovický zámek / FOTO 4+4, Dobřichovice castle  

2015   RomArt, mezinárodní bienále v Římě / RomArt, International Biennial of Art and Culture in Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                    2014   Nejdůležitější je světlo, Q galerie, Uherský Brod / The most important thing is light, Q gallery, Uherský Brod

2013   New Space, Galerie DO/OKA, Praha / New Space, DO/OKA gallery, Prague

2012   Žena, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň / Woman, Ladislav Sutnar gallery, Plzeň

2009   Czech Press Photo, Staroměstská radnice, Praha / Czech Press Photo, Old Town Hall, Prague

2009   Portfolio 7, Galerie Knihkupectví Řehoře Samsy, Praha / Portfolio 7, Bookshop Řehoř Samsa gallery, Prague

2007   Satyrikon v médiích, Galerie DO/OKA, Praha / Satyricon in media, DO/OKA gallery, Prague

2004   Inspirace - vize, Galerie Design centrum, Praha / Inspiration - vision, gallery Design Centre, Prague

2003   Paris Photo, veletrh fotografie, Francie / Paris Photo, Photography Fair, France

2003   Magisterské soubory, Novoměstská radnice, Praha / Master graduates, New Town Hall, Prague 

2003   Projekt EZE, Klub Vltava, Praha / Project EZE, Club Vltava, Prague

2002   Projekt EZE, Galerie Tunel, Praha / Project EZE, Gallery Tunel, Prague

2001   Tvář a tělo, Galerie Velryba, Praha / Face and body, Gallery Velryba, Prague

1999   Edith a Dita, Lichtenštejnský palác, Praha /  Edith a Dita, Liechtenstein Palace, Prague

1999    7F na G4, Galerie fotografie G4, Cheb / 7F na G4, Photo gallery G4, Cheb 

1999   Edith, Filmový festival FAMU, Praha / Edith, Film Festival FAMU, Prague